Se alla

Vår politik

Vi är hela Varbergs kommuns socialliberala, progressiva och gröna parti.

I vår kommun ska alla ges frihet och få förutsättningar att uppnå vad de vill med sina liv. Vår vision är en kommun som utvecklas hållbart. Under århundraden har liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet. Dessa insatser har lagt grunden till dagens samhälle och arbetet fortsätter.