Om Tobias

Liberalism för mig.
Liberalerna är Sveriges liberala parti. Därför är det mitt parti. Vårt uppdrag är att utifrån
liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.
Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och
livschanser.
Varje människa är unik och har förnuft, känsla, samvete och ansvar.
Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Samtidigt har vi ansvar för att dessa
rättigheter tillkommer var och en.
Liberalismen betraktar alla människor som jämlikar, men inte som lika. Alla ska ha jämlika
möjligheter att forma sina liv.

Jag vill ha ditt förtroende att jobba med dessa frågor;
Bevara Varberg stadskärna som en idyll – förtäta med varsam hand.
Inga fler vindkraftverk i Varbergs kommun.
Fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre.
Mer lärlingsutbildning och fler praktikplatser för att slussa in unga i arbetslivet.
Fler säkrare gång- och cykelvägar – separera gående och cyklister.
Hushåll i hela Varbergs kommun ska få tillgång till bredband via fiber.
Varberg tar krafttag mot bostadsbristen och brist på industri/verksamhets mark.