Se alla

Cecilia Rönn

Ordförande

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Riksdagsledamot

Styrelseledamot Liberalerna Västsverige

Styrelseledamot Liberala Kvinnor Halland

Ledamot i kommunfullmäktige

Ordförande Varberg Energi AB

Ledamot Förskole- och grundskolenämnden

Ersättare kommunstyrelsen

Jag är liberal för att jag tror på alla människors lika värde. Jag tror på att alla är individer med olika
behov, drömmar och mål. När vi har ett samhälle där alla får lika förutsättningar genom den bästa
skolan och genom ett effektivt skyddsnät där vi tar hand om varandra så kommer individen kunna
utvecklas till den bästa versionen av sig själv.

Frågor jag brinner för är ”Barn i fokus”, ”Miljö och hållbarhet” och ”Företagande och
entreprenörskap”.

Grunden är våra barn. De ska kunna känna sig trygga i skolan och i samhället. De ska veta att vi vuxna
är där för dem och de ska få all kunskap de behöver för att möta samhället.
Jag vill ha fokus på miljö och hållbarhet. Vi vuxna har ett ansvar att vårda planeten åt våra barn. De
förtjänar en planet att bo på med ren luft, vatten, hav och land.

För att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn, äldre och för de som behöver ett socialt
skyddsnät vill jag lyfta entreprenörer och låta dem våga förverkliga sin idé, kunna försörja sig själva
och andra i sina företag. Etablerade företag ska vilja verka här för här finns den bästa arbetskraften.

Mina hörnstenar för en fantastisk framtid är Barnen, Miljön och Företagande.

Kontaktuppgifter

...